زبان آموزان آموزشگاه سپهر می توانندبا ارائه کارت های عضویت آموزشگاه از تخفیف های ویژه زبان آموزی در مکان های زیر بهره مند شوند:

۱.استخرشاهین با۲۵درصدتخفیف بلیط و۱۰درصدتخفیف شهریه ی دوره های آموزش شنا: ۰۹۱۳۹۰۱۳۱۶۴
۲.فروشگاه لوازم التحریرفرهنگیان با۱۰تا۲۰درصد تخفیف
بلوارمنتظری.نرسیده به آموزشگاه رانندگی تک.نبش کوچه ۸۲
تلفن: ۰۹۱۳۹۲۸۶۶۸۴
۳.فروشگاه لوازم التحریرپردیس با۱۰تا۲۰درصدتخفیف:
خیابان شریعتی شمالی.روبروی چاپ مطهری
تلفن۰۹۱۳۸۲۰۶۷۵۵
۴.نمایش کمدی خاله خانم با ۵۰ درصدتخفیف بلیط تا۲۰ مردادماه هر شب ساعت ۲۰/۴۵
اصفهان.بلوارملت.حدفاصل پل ابوذروسی وسه پل.جنب خانه کودک
تلفن ۶ - ۰۹۰۳۶۳۴۷۰۳۵